ConfiBack Logo

Jak používat ConfiBack

Vytvoření ruční zálohy zařízení

Doporučený způsob vytváření záloh zařízení je jeho automatické naplánování pro všechna zařízení. V některých případech byste však rádi provedli zálohu ručně. To je možné provést ze seznamu zařízení. Poté, co si jej otevřete, označte zatržítko daného zařízení, vyberte z nabídky Operace volbu Vytvořit ruční zálohu vybraných zařízení a klepněte na Provést.

Stažení souboru se zálohou konfigurace

Jsou tři způsoby, jak stáhnout zazálohovanou konfiguraci.

  1. Ze seznamu zařízení - můžete klepnout na odkaz Stáhnout nejnovější

  2. Ze seznamu záloh - klepněte na odkaz Stáhnout konfigurační soubor

  3. Ve formuláři detailu zálohy - klepněte na odkaz Stáhnout konfigurační soubor

Sledování změn

Pomocí ConfiBacku můžete sledovat změny konfigurace vašich síťových zařízení. Historie změn vám může pomoci vyřešit problémy konfigurace po jejich změně. Dvě konfigurace mohou být porovnány a rozdíly jsou zobrazeny ve formátu textového souboru diff (http://en.wikipedia.org/wiki/Diff).

Zobrazení rozdílů

Pro zobrazení změn mezi dvěma zazálohovanými konfiguracemi přejděte do Seznamu záloh, označte zatržítka daných záloh, v nabídce Operace vyberte Zobrazit rozdíly mezi vybranými zálohami konfigurací a klepněte na tlačítko Provést.

Zobrazí se vám textový výstup se změnami záloh. Změněné řádky jsou označené znaménkem + (plus) a - (mínus), podle toho, kde se konfigurace změnila (přidané a odebrané řádky).

Příklad:

--- DellStack  2013-05-07 15:30:18.606615
+++ DellStack  2013-05-22 14:04:53.012516
@@ -14,7 +14,6 @@
 vlan 800
 name "LAN"
 exit
-ip telnet server disable
 snmp-server location "Server room"
 hostname "DellStack"
 slot 1/0 7    ! PowerConnect 7048R

Obsah

Přechozí téma

O projektu ConfiBack

Další téma

Instalace ConfiBacku

Tato stránka