ConfiBack Logo

Profily a Příkazy profilu

Co je Profil?

Every vendor of network devices has his own style of getting configuration backup out. Not only command structure can be different, but even technology of connection. Profile is a list of commands, which are executed throught technology defined in profile too. Profile can be shared among devices, which use the same technology and command structure. It is not neccessary to write a new profile for each device, if it has same profile style.

Psaní Příkazů profilu

Příkaz profilu je jeden řádek v Profilu, který odpovídá jednomu řádku sezení připojenému na telnet nebo ssh, potvrzený použitím klávesy Enter (potvrzování je výchozí, ale může být u každého příkazu zrušeno).

V příkazu můžete používat čistý text a Makra klíčových slov, která mohou sloužit jako proměnné. To je užitečné pro vytváření Profilů tak, aby byly použitelné pro více zařízení. Dále jsou zde Makra klíčových slov definovaná v projektu, která mají zvlášní význam. Nejdůležitější Makro klíčového slova je {backup}, které tak označuje Příkaz profilu, aby byl jeho výstup uložen jako záloha konfigurace.

Příklady Příkazů profilu jsou níže u každého Typu profilu.

Typy profilů

Telnet

Tento typ připojení používá nešifrovaný protokol Telnet. Veškeré ověřovací údaje musí být poslány nešifrovaně jako jeden z příkazů. Některá zařízení pro ověření používají jen heslo a nevyžadují jméno uživatele.

Příklad Telnetového profilu:

Příkaz

Potvrdit?

Pořadí

Komentář

{blank} True 1

Potvrzení uvítací zprávy zasláním klávesy Enter.

{username} True 2

Vložení uživatelského jména.

{password} True 3

Vložení hesla.

enable True 4

Přechod do režimu Enable.

terminal length 0 True 5

Nastavení nekonečné délky terminálu, aby bylo zabráněno stránkování zobrazeného textu.

{backup}show startup-config True 6

Zobrazení spouštěcí konfigurace zařízení a její uložení do ConfiBacku.

exit True 7

Ukončení režimu Enable.

exit True 8

Uzavření spojení.

y False 9

Potvrzení ukončení odesláním klávesy Y (bez potvrzení).

Poznámka

Klíčová slova uzavřená ve složených závorkách jsou Makra klíčových slov.

SSH2

Spojení Secured Shell v2 (zabezpečený shell) je šifrované spojení. Avšak na některých zařízeních není dobře implementováno. Pokud typ spojení SSH2 na vašem zařízení dělá problémy, vyzkoušejte jiný typ připojení.

username a password jsou vyžadovány pro ustanovení připojení, takže nejsou součástí Příkazů profilu.

Příklad profilu s typem spojení SSH2:

Příkaz

Potvrdit?

Pořadí

Komentář

terminal length 0 True 1

Nastavení nekonečné délky terminálu, aby bylo zabráněno stránkování zobrazeného textu.

{backup}show startup-config True 2

Zobrazení spouštěcí konfigurace zařízení a její uložení do ConfiBacku.

exit True 3

Uzavření spojení.

Dobře pracuje s podnikovými Cisco routery.

FTP

Unsecured File Transfer Protocol. Some network devices can export its configuration only through FTP as downloading configuration file. Using FTP you can manually upload any backup, you made, into ConfiBack.

Příkazy profilu FTP jsou surovými příkazy FTP. Většinou však budete potřebovat jediný příkaz nazvaný RETR.

Příkaz

Potvrdit?

Pořadí

Komentář

{backup}RETR boot.cfg False 1

Stáhni startovací konfiguraci zařízení a ulož ji do ConfiBacku.

FTP with TLS

Spojení FTP zabezpečené pomocí TLS.

Poznámka

Není vyzkoušené.

Telnet+TFTP+FTP

Complicated way to get configuration file. Connection via Telnet, configuration file is uploaded to TFTP server and downloaded from same place, but via FTP.

Příkaz

Potvrdit?

Pořadí

Komentář

{blank} True 1

Potvrzení uvítací zprávy zasláním klávesy Enter.

{username} True 2

Vložení uživatelského jména.

{password} True 3

Vložení hesla.

enable True 4

Přechod do režimu Enable.

copy startup-config tftp 172.16.0.55 configrepo/{devicename}-startup.cfg True 5

Zkopírovat konfigurační soubor do repozitáře TFTP serveru.

{backup}{ftp>172.16.0.55}RETR tftpboot/configrepo/{devicename}-startup.cfg True 6

Stáhnout spouštěcí konfiguraci z repozitáře FTP a uložit do ConfiBacku.

exit True 7

Ukončení režimu Enable.

exit True 8

Uzavření spojení.

y False 9

Potvrzení ukončení odesláním klávesy Y (bez potvrzení).

Vhodný pro přepínač HP ProCurve nebo Nortel.

Obsah

Přechozí téma

Makra klíčových slov

Tato stránka