ConfiBack Logo

Makra klíčových slov

Co je Makro klíčového slova?

Makro klíčového slova je nástroj pro vkládání proměnných hodnot do příkazu profilu, pro vytváření speciálních příkazů nebo pro označení příkazu, který vrací konfiguraci zařízení, jež má být zazálohována.

Typy Maker klíčových slov

customizable

Makro klíčových slov, jehož jméno je aplikací očekáváno, ale jeho hodnota je přizpůsobitelná.

functional

Makro klíčového slova/příznak použitý pro speciální příkaz, který řídí kód aplikace. Typicky klíčové slovo backup znamená, že výstup tohoto příkazu bude uložen, protože obsahuje konfiguraci zařízení. Ve výchozím stavu totiž není výstup příkazů zpracováván.

internal

Makro klíčového slova, které je definováno interně v aplikaci a nemělo by být předefinováno.

specific

Makro klíčového slova, které je definováno uživatelem ConfiBacku. Může obsahovat např. adresu TFTP serveru, nebo jakoukoliv vlastní hodnotu.

Vytváření a správa Maker klíčových slov

Pro vytváření nebo správu maker klíčových slov přejděte na seznam zařízení a otevřete si formulář pro úpravu zařízení, protože hodnoty maker klíčových slov jsou specifická pro každé zařízení. Zde můžete vložit název makra klíčového slova (bez složených závorek!) a jeho hodnotu. Minimem každého zařízení je makro klíčového slova označené jako password.

Použití Maker klíčových slov

Abyste mohli použít makro klíčového slova v příkazu, musíte jej uzavřít do složených závorek. Příklad:

copy startup-config tftp {tftpaddress} configrepo/{devicename}-startup.cfg

Vysvětlení: V příkladu jsou dvě makra klíčového slova: {tftpaddress} - uživatelsky definované specifické a {devicename} - interní makro klíčového slova.

Tabulka Maker klíčových slov

Klíčové slovo

Význam

Použití

Typ

backup

Uložit výstup

Toto vložte na začátek příkazu, čímž jej označíte, že výsledek by měl být uložen jako záloha konfigurace.

functional
ftp>192.168.1.1

Příkaz FTP

V profilu Telnet+TFTP+FTP pro otevření FTP a získání souboru se zálohou. Tento příkaz by měl následovat po exportu konfigurace na TFTP server.

functional
sleep>10

Čekej 10 sekund

Neodesílej další příkaz v profilu, dokud neuplyne 10 sekund (přizpůsobitelná hodnota). Užitečné po zadání příkazu copy tftp tam, kde to trvá dlouho.

functional
blank

Prázdná hodnota

Když chcete odeslat klávesu Enter bez jakéhokoliv příkazu, vložte toto makro jako příkaz. Bude nahrazeno prázdným řetězcem.

internal
devicename

Jméno zařízení

Způsob jak odlišit názvy souborů v exportu konfigurace (Telnet+TFTP+FTP). Vložte tuto proměnnou do názvu souboru nebo adresáře (pokud adresář existuje).

internal
username

Uživatelské jméno

V profilu typu Telnet pro ověření přístupu k zařízení, pokud je vyžadováno.

customizable
password

Heslo

V profilu typu Telnet pro ověření přístupu k zařízení. Nebo v profilech typu Telnet či SSH pro vložení hesla po příkazu enable.

customizable
mykw

Moje specifické

Uživatelsky vytvořené makro klíčového slova, např. pro IP adresu TFTP serveru.

specific

Speciální makra klíčových slov

Klíčové slovo

Význam

Použití

Typ

binary

Binární záloha

Když je soubor se zálohou binární, zadejte toto makro klíčového slova k danému zaříení.

customizable functional
binary

Označuje zařízení, že jeho zálohy jsou v binárním formátu. Hodnota není zjišťována. Pokud je klíčové slovo binary mezi makry klíčových slov u daného zařízení, aplikace automaticky kóduje vstupní data pomocí base64 (a uloží je do databáze). Při stahování konfigurace je tento soubor dekódován nazpět.

Poznámka

Toto makro klíčového slova není určeno pro použití v Příkazech profilu.