ConfiBack Logo

Instalace ConfiBacku

Požadavky

Poznámka

Uživatelé Linuxu mají obvykle tento software v repozitářích distribuce.

Poznámka

Django a Paramiko můžete nainstalovat pomocí instalátoru easy_install nebo pip.

Stažení

Stáhněte si projekt ze stránek SourceForge.net

Nastavení

Přejděte do adresáře confiback a proveďte:

 • ./manage.py syncdb
  • You just installed Django’s auth system, which means you don’t have any superusers defined. Would you like to create one now? (yes/no): yes
  • Username: vase_uzivatelske_jmeno

  • Email address: vase@emailova.adresa

  • Password: heslo

  • Password (again): heslo

Webová správa

ConfiBack má správu ve webovém rozhraní. Můžete je spustit dočasně použitím vývojového Django web serveru nebo trvale umístěním na nějaký webový server, který podporuje Python (např. Apache HTTP Server).

 • Pro spuštění vývojového Django web serveru na localhostu přejděte do adresáře confiback, zadejte příkaz ./manage.py runserver, otevřete webový prohlížeč a navštivte adresu http://localhost:8000/ - musíte však být na tomtéž serveru, kde je ConfiBack nainstalovaný.

 • Pro umístění ConfiBacku na web server čtěte manuál Django on Apache and WSGI.

Správa z příkazového řádku

Poznámka

Není naimplementováno.

Plánování zálohování

Je možné naplánovat zálohu všech zařízení pomocí skriptu backup_all_devices.py.

Vytvořte si soubor pro cron.d nazvaný confiback podobný následujícímu:

0 23 * * * root cd /srv/www/confiback/; /usr/bin/python ./backup_all_devices.py

Pomocí příkazu chmod +x confiback označte soubor confiback jako spustitelný a přesuňte jej do adresáře /etc/cron.d. Každý den ve 23h se tento zálohovací skript spustí. Stažené zálohy konfigurací jsou ukládány do databáze pouze tehdy, když se liží od poslední zazálohované verze.

Obsah

Přechozí téma

Jak používat ConfiBack

Další téma

Správa ConfiBacku

Tato stránka